Welcome to

GRAND MOMENTS

Rezerwacja

W hotelu

Szczegółowe informacje

W HOTELU

  • Wstęp do części hotelowej mają tylko osoby posiadające rezerwacje.
  • Zapewniamy szybki check-in i check-out, podczas którego przy recepcji mogą przebywać tylko osoby z jednej rezerwacji.
  • W trakcie check-in gość otrzymuje dodatkowo informator hotelowy z zasadami bezpieczeństwa stosowanymi w obiekcie.
  • Rekomendujemy dokonywanie płatności kartą bądź blikiem
  • Środki dezynfekcji indywidualnej znajdują się w oznaczonych punktach w częściach wspólnych i głównych ciągach komunikacyjnych.
  • W hotelowych częściach publicznych co godzinę przeprowadzana jest dezynfekcja, która obejmuje m.in. wszystkie klamki, drzwi, przyciski w windach, poręcze, urządzenia sanitarne w toaletach ogólnodostępnych.
  • Wszystkie przestrzenie wspólne są systematycznie wietrzone